วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แนวความคิดหลัก : “ ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้ ”

ขอบเขตงาน : นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบ RFID Smart Card มาใช้ในการบริหารจัดการ “บัตรเติมบุญ” เงินบริจาค ถ่ายทอด “พระไตรปิฎก” ผ่านงานประติมากรรม ภาพเขียน ภาพวาด และงาน Art Object ต่างๆ ตั้งแต่ชั้นใต้ดินไปจนถึงชั้นดาดฟ้าของวิหารเทพวิทยาคม งานแสดงมัลติมีเดียสื่อผสมวีดิทัศน์ และ Art Object “พระราชาผู้ทรงธรรม”

งานที่เกี่ยวข้อง