หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (Royal Thai Navy Seal) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แนวความคิดหลัก : จากภูเขาถึงใต้ทะเล

ขอบเขตเนื้อหา : จัดทำนิทรรศการ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง VDO Animation สื่อมัลติมีเดีย และ Hands on เพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบและตกแต่งภายในอาคารนิทรรศการ อาคารเทิดพระเกียรติมหาราช และอาคารปวงปราชญ์รวมใจ ศึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานศิลปกรรม

งานที่เกี่ยวข้อง