อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงาน : ออกแบบ และจัดทำนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง โมเดล อาคารโบราณที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ออกแบบ ผลิต และติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย และ Hands on เพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบตกแต่งภายในและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับโถงต้อนรับ ปรับปรุงพื้นที่ ออกแบบ ตกแต่งภายในและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในหอสมุดปิยมหาราชรฦก

งานที่เกี่ยวข้อง